Mehefin 2017

Newyddion y Cyngor

Dysgu yn ystod Amser Cinio

English

Yn ôl ar ôl galw poblogaidd, bydd y sesiwn Dysgu yn ystod Amser Cinio nesaf yn Llyfrgell Wrecsam ar Gyfnewid Biliau Ynni - Y Ffeithiau.

Gallai llawer o bobl arbed cymaint â £400 ar eu biliau ynni yn syml drwy newid darparwyr. Gyda'r gostyngiad diweddar mewn prisiau nwy a thrydan, mae hi’n amser gwych i chwilio am fargen ratach, ac mae symud at gyflenwr ynni arall yn haws nag erioed o'r blaen!

Bydd y sgwrs hon yn rhoi’r holl ffeithiau i chi am gyfnewid biliau gan gael gwared ar unrhyw fythau a phryderon sydd gennych. Os byddwch yn dod â bil diweddar i'r sgwrs, gallwn gymryd golwg yn y fan a'r lle i weld faint y gallech ei arbed! 

Cynhelir y digwyddiad ar ddydd Mercher, 5 Gorffennaf, 1-2pm ac mae’n rhad ac am ddim.

Sylwadau

Dweud eich dweud...

Comments are closed for this article