Mehefin 2017

Newyddion y Cyngor

Y Diweddaraf ar Farchnad y Bobl Oriel Wrecsam

English

Dyma’ch cyfle i ddal i fyny gyda’r cynlluniau a’r datblygiadau diweddaraf o ran Marchnad y Bobl Oriel Wrecsam.

Ar 3 Gorffennaf, gallwch alw i mewn i Neuadd y Dref rhwng 3:30pm a 7pm i ddarganfod y diweddaraf ar y prosiect, siarad â’r adeiladwyr, staff y prosiect a staff o Oriel Wrecsam. 

Cynhaliwyd cyfarfod yn ddiweddar hefyd ar gyfer cynrychiolwyr o’r sector celf a marchnad a’r cwmni brandio Elfen. 

Daeth pobl draw i drafod y prosiect a phenderfynwyd y byddai angen enw newydd ar gyfer y cyfleuster canol tref newydd sydd werth £4.5 miliwn. 

Dywedodd y Cynghorydd Hugh Jones, Aelod Arweiniol Cymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol, a fynychodd y digwyddiad:  “Roedd y gweithdy yn fwrlwm o weithgareddau a chafwyd awgrymiadau diddorol ac anarferol ar gyfer enwau. Rydym ni’n gwerthfawrogi brwdfrydedd ac ymrwymiad ein partneriaid ac rydw i’n edrych ymlaen at dderbyn yr argymhellion gan Elfen a chyhoeddi enw terfynol y cyfleuster newydd yma ar gyfer y sector celf a marchnad yn Wrecsam.”

Bydd y datblygiad £4.5 miliwn yn cael ei gwblhau yn 2018, sydd wedi’i gefnogi gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid Llywodraeth Cymru a Chyngor Wrecsam.

Drwy gydol cyfnod y gwaith, atgoffir y cyhoedd fod y busnesau yn Arcêd y De ar agor fel arfer. Gellir gweld yr wybodaeth ddiweddaraf am y prosiect ar yr hysbysfwrdd yn y Cafe in the Corner yn Arcêd y De.

June 2017 OW PM shops open

Sylwadau

Dweud eich dweud...

Comments are closed for this article