Mehefin 2017

Newyddion y Cyngor

Croeso...

English

...i rifyn mis Mehefin o Newyddion y Cyngor!

Mae'r rhifyn hwn yn llawn o ddigwyddiadau y gallwch eu mwynhau dros y misoedd nesaf, boed hynny'n beth y gallwch ei wneud gyda'r plant yr haf hwn, mwynhau cerddoriaeth fyw neu ddysgu rhywbeth newydd, fe ddewch o hyd i ddigon yn rhifyn y mis hwn.

Mae gennym hefyd newyddion am ddigwyddiad i chi i ddarganfod mwy am y datblygiadau diweddaraf a chynlluniau ym Marchnad y Bobl Oriel Wrecsam, agoriad swyddogol ysgolion Gwenfro a Hafod y Wern a sut y gallwch arbed cannoedd o bunnau ar gylchgronau!

Mae hwn yn gyhoeddiad ar-lein yn unig, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn lledaenu'r gair i drigolion eraill fel y gallant danysgrifio i'r gwasanaeth hwn a chael y wybodaeth ddiweddaraf hefyd.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiwn neu sylw, mae croeso i chi gysylltu â:  councilnews@wrexham.gov.uk.

Rydym ni’n gobeithio y byddwch chi’n mwynhau darllen y rhifyn hwn.

Sylwadau

Dweud eich dweud...

Comments are closed for this article