Mehefin 2017

Newyddion y Cyngor

Wrecsam yn arddangos dwy ysgol newydd

English

Bydd disgyblion a staff Hafod y Wern a Gwenfro yn falch iawn o gael arddangos eu hysgolion newydd yr wythnos hon wrth i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, Kirsty Williams AC, alw heibio i’w gweld.

Cafodd yr ysgolion hyn gyfanswm o £10 miliwn gan Gyngor Wrecsam a Llywodraeth Cymru, fel rhan o’i Raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif. 

Yn lle hen adeilad Ysgol Gynradd Gwenfro, sy’n dyddio o’r 1950au, adeiladwyd ysgol gynradd newydd sbon â lle i 315 o blant a darpariaeth i’r meithrin, wrth ymyl yr ysgol wreiddiol. Ac mae gan Hafod y Wern bellach adeilad newydd yn lle’r ysgol iau, gan gadw’r ysgol fabanod. Ar hyn o bryd mae 229 o ddisgyblion ar gofrestr yr ysgol ac mae galw am leoedd ychwanegol, felly bydd y gwaith hwn yn golygu y bydd nifer y lleoedd yn cynyddu i 315.

Cadwyd yr ysgolion gwreiddiol ar agor yn ystod y gwaith adeiladu ar y ddwy ysgol, er mwyn osgoi tarfu gormod arnynt.

Mae’r ddwy ysgol wedi’u hadeiladu i safonau BREEAM, sef dull mwyaf hirsefydlog y byd o asesu, graddio ac ardystio cynaliadwyedd adeiladau.  

 

Sylwadau

Dweud eich dweud...

Comments are closed for this article